ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ro
13.35€
1 سال
14.85€
1 سال
14.85€
1 سال
.com
11.99€
1 سال
12.50€
1 سال
12.50€
1 سال
.eu
8.93€
1 سال
9.57€
1 سال
9.57€
1 سال
.net
15.44€
1 سال
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
.biz
15.44€
1 سال
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
.info
15.31€
1 سال
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
.org
14.67€
1 سال
15.19€
1 سال
15.19€
1 سال
.pw
9.57€
1 سال
9.57€
1 سال
9.57€
1 سال
.in
10.59€
1 سال
10.59€
1 سال
10.59€
1 سال
.la
38.30€
1 سال
38.30€
1 سال
38.30€
1 سال
.uk
9.57€
1 سال
9.82€
1 سال
9.82€
1 سال
.asia
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
.es
8.93€
1 سال
8.93€
1 سال
8.93€
1 سال
.de
8.90€
1 سال
8.93€
1 سال
8.93€
1 سال
.co
31.92€
1 سال
31.92€
1 سال
31.92€
1 سال
.cn
9.57€
1 سال
9.57€
1 سال
9.57€
1 سال
.cc
12.76€
1 سال
12.76€
1 سال
12.76€
1 سال
.ca
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
.bz
24.25€
1 سال
24.25€
1 سال
24.25€
1 سال
.us
8.93€
1 سال
8.93€
1 سال
8.93€
1 سال
.tel
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
.ws
28.09€
1 سال
28.09€
1 سال
28.09€
1 سال
.xxx
105.99€
1 سال
105.99€
1 سال
105.99€
1 سال
.mobi
21.06€
1 سال
21.06€
1 سال
21.06€
1 سال
.tv
39.58€
1 سال
39.58€
1 سال
39.58€
1 سال
.sx
38.30€
1 سال
38.30€
1 سال
38.30€
1 سال
.ru
5.75€
1 سال
5.75€
1 سال
5.75€
1 سال
.pro
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
.name
11.35€
1 سال
11.99€
1 سال
11.99€
1 سال
.nz
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
16.59€
1 سال
.mn
48.52€
1 سال
48.52€
1 سال
48.52€
1 سال
.me
30.64€
1 سال
30.64€
1 سال
30.64€
1 سال
.xyz
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains